'CANON'에 해당되는 글 52건

  1. 노란새우꽃 2018.02.17
  2. 동백 2018.02.17
  3. 2017.07.05
  4. 상수동 (1) 2017.07.04
  5. [체험단] sigma 50mm F1.4 DG HSM 2016.09.08

노란새우꽃

from Digital 2018.02.17 20:36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

파키스타키스, 노란새우꽃

 

 

 

 

 

 

 

어린이대공원, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5D MARK III + ZEISS Milvus 1.4/50 ZE

 

 

 

 

 

 

 

'Digital' 카테고리의 다른 글

겨울 한강  (0) 2018.03.13
부천식물원  (0) 2018.03.12
노란새우꽃  (0) 2018.02.17
동백  (0) 2018.02.17
식물원  (0) 2018.01.10
  (0) 2017.07.05

동백

from Digital 2018.02.17 20:06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

온실은 봄이라.

 

 

 

 

 

 

 

어린이대공원, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

5D MARK III + ZEISS Milvus 1.4/50 ZE

 

 

 

 

 

 

 

 

'Digital' 카테고리의 다른 글

부천식물원  (0) 2018.03.12
노란새우꽃  (0) 2018.02.17
동백  (0) 2018.02.17
식물원  (0) 2018.01.10
  (0) 2017.07.05
상수동  (1) 2017.07.04

from Digital 2017.07.05 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

충무로, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5D Mark III + Sigma Art 24-70mm F2.8 DG OS HSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Digital' 카테고리의 다른 글

동백  (0) 2018.02.17
식물원  (0) 2018.01.10
  (0) 2017.07.05
상수동  (1) 2017.07.04
창경궁  (0) 2016.10.05
한강  (1) 2016.10.05

상수동

from Digital 2017.07.04 22:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상수동, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5D Mark III + Sigma Art 24-70mm F2.8 DG OS HSM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Digital' 카테고리의 다른 글

식물원  (0) 2018.01.10
  (0) 2017.07.05
상수동  (1) 2017.07.04
창경궁  (0) 2016.10.05
한강  (1) 2016.10.05
한강  (0) 2016.10.04

 

 

 

두둥, 왔다.

 

 

이름하야, 아트오식이

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

렌즈의 구조상 디자인이야, 거기서 거기겠지 생각했는데,

 

이전의 시그마 렌즈의 디자인을 생각해보자면, 뭔가 업그레이드 된 느낌이랄까...

 

당분간이긴 하지만, 일단은 같이 지내보기로....

 

 

 

단 한가지 걱정되는건, 내 바디에 아트오식이까지 달아 놓으니

 

무게가 무려 약 1.7kg 정도 되는데.

 

나의 저질 체력이 버텨줄까 고민이다.

 

 

히히히히히히히히히히히히히.

 

 

 

이제부터, 아트가 왜 붙었는지 알아볼 차례.

 

앞으로의 시간이 기대된다.

 

 

 

 

 

 

'etc' 카테고리의 다른 글

[체험단] sigma 50mm F1.4 DG HSM  (0) 2016.09.08
나의 필름 사진들.  (0) 2016.08.31
근황  (1) 2016.05.25
'일상'을 더 특별하게 만드는 'ONEMOMENT'  (0) 2015.06.26
김동률 - 다시 사랑한다 말할까  (0) 2015.06.05
근황 2015. 03. 15  (0) 2015.03.15